Toggle

Averox Consulting / Kom èns

Averox Consulting / Kom èns

De opdrachtgever 

De gemeente Stein werkt aan een nieuw jongerenbeleid voor de komende jaren en vindt het belangrijk dat jongeren gehoord worden over een aantal thema’s. Averox Consulting heeft van de gemeente de opdracht gekregen om een jongerenvisie door en voor jongeren te ontwikkelen. Dit projectadviesbureau van Ivo Heuts heeft veel ervaring in jongerenwerk en -beleid. Het bureau kenmerkt zich door zijn eigenzinnige aanpak. De adviezen komen voort uit bevindingen uit de praktijk: er worden, samen met stakeholders, activiteiten georganiseerd waar verschillende jongeren samenkomen. Zij worden dan op verschillende thema’s bevraagd en op basis van die waardevolle informatie wordt een advies gevormd.

De uitdaging 

De volgende stap is het ophalen van informatie voor het ontwikkelen van een nieuwe visie. Daar schiet Kamer8cht bij te hulp. Aan ons de opdracht om een logo en communicatietraject te ontwikkelen. Een kolfje naar onze hand. Ook hierbij wordt de doelgroep betrokken: verschillende jongeren leveren input voor het logo, de posters en de flyers.

Averox Consulting / Kom èns

De oplossing 

We creëerden een aparte briefingssessie met jongeren, die uit een aantal interactieve onderdelen bestond. In totaal waren er drie opdrachten die de jongeren uitvoerden: twee quizzen met behulp van Kahoot! en een plak-, knip- en tekensessie. Bij de eerste quiz testten we de kennis van de jongeren over Stein. Op deze manier leerden ze op een vermakelijke manier iets over hun gemeente. De tweede quiz ging over communicatie, beeldtaal, vormgeving, kleuren en dat soort onderwerpen. We wilden graag weten wat de jongeren aanspreekt, met welke vormtaal ze iets hebben en welke commercials, logo’s en advertenties in de smaak vallen.

Tijdens het laatste onderdeel van de avond gingen jongeren aan de slag met het beschrijven en tekenen van mogelijke logo’s. Een spannend onderdeel, aangezien veel jongeren van zichzelf vinden dat ze niet kunnen tekenen of schetsen. Onterecht, vinden wij: de resultaten waren uitmuntend. We gebruikten de briefing als input voor het ontwerpen van het logo en de rest van de communicatiecampagne.

 

We koppelden de voorstellen terug naar een afvaardiging van de jongeren en dat leidde weer tot een definitief eindresultaat: de campagne ‘Kom èns’. De naamgeving vormt een oproep aan jongeren om dit najaar samen aan activiteiten deel te nemen. We laden de naam met steeds wisselende activiteiten: Kom èns… skaten (sporten), jammen (muziek maken), creëren (kunst maken) of dansen (bijeenkomst of event).

Bij Kamer8cht richten we ons graag op de doelgroep; het weten, kennen en doorgronden van je doelgroep is immers de basis. Daar begint succesvolle communicatie. Deskresearch is goed, maar je doelgroep live bevragen is nog beter. Door voor een intensief traject als dit te kiezen, doen we nét dat beetje extra. De jongeren zijn vanaf het eerste moment betrokken bij het proces, waardoor het commitment en de verbondenheid met het onderwerp groot is. Zo kunnen wij weer nóg betere output leveren. Als je je doelgroep goed kent, dan weet je immers ook wat aanslaat. Dat is een kracht van Kamer8cht; creativiteit is altijd het antwoord.