Toggle

De Droomfabriek / Handboek Droommoeders

De Droomfabriek / Handboek Droommoeders

De opdrachtgever 

In 2015 kregen ruim 9000 jonge, alleenstaande vrouwen een kind (CBS 2016). Alleenstaande moeders worden erkend als een doelgroep die extra aandacht nodig heeft. Ze hebben vaak geen opleiding afgemaakt, geen geld, schulden door hoge gezinskosten, geen perspectief op verbetering en weinig ruimte om te werken aan een betere toekomst. Daarom startte de Droomfabriek (het unieke samenwerkingsverband tussen Bureau Jeugdzorg, MIK Kinderopvang, Kredietbank en Tra¬jekt) in opdracht van het Elisabeth Strouven Fonds het project Droommoeders. Het project is bedoeld om dergelijke jonge moeders een nieuw perspectief te bieden en te begeleiden om zelfredzaam te worden. Dit zijn met andere woorden: moeders die opnieuw kunnen dromen en ook in staat zijn om die dromen te realiseren.  

Droommoeders© is een aanpak voor jonge, alleenstaande moeders tot 27 jaar, die het lastig vinden zelfredzaam te zijn en zonder hulpverlening hun plek in te nemen in de maatschappij. De aanpak richt zich op het structureel verbeteren van deze zelfredzaamheid van jonge (ongehuwde) moeders met kinderen. De insteek is dat de moeder aan het einde van het programma zonder hulpverlening haar professionele en haar gezinsleven kan vormgeven. 

Het programma van Droommoeders is verder doorontwikkeld door “de Droomfabriek”, een uniek samenwerkingsverband van Bureau Jeugdzorg, PIW/ MIK Kinderopvang, Trajekt en Kredietbank Limburg. 

De uitdaging 

Kamer8cht is door Meeer, het adviesbureau dat de Droomfabriek ondersteunt, gevraagd om een handboek te ontwikkelen waarin de Droommoeders© methodiek op een duidelijke manier weergegeven wordt. Het boek is gericht op de coaches die de moeders op maatschappelijk en sociaal vlak begeleiden. Het gedachtegoed is gebaseerd op ervaringen van en met de moeders zelf. De wens was om de methodiek op een toegankelijke en fijn leesbare manier te vertalen naar een handboek dat in de praktijk gebruikt kan worden om de jonge moeders te begeleiden. Die wens was ons bevel: Kamer8cht ging aan de slag!

De Droomfabriek / Handboek Droommoeders

De oplossing 

In samenwerking met Meeer hebben we de Droommoeders© methodiek vertaald naar een helder en overzichtelijk boek. De grote hoeveelheid informatie is chronologisch opgedeeld in behapbare stukken. Om een vleugje humor in het geheel te brengen, hebben we de introducties laten doen door kinderen. De essentie van de tekst wordt voor de lezer snel duidelijk doordat bepaalde zinnen geaccentueerd zijn en door de toegevoegde quotes. De coach kan snel zijn of haar weg vinden in het boek door de verschillende verwijzingen die erin staan. 

 

Er is een apart gedeelte gemaakt dat dient als werkboek om de problematiek op een praktische manier aan te pakken. Voor de vormgeving is gekozen voor een rustige uitstraling om de leesbaarheid te bevorderen. Het resultaat? Een mooi boekwerk dat in de praktijk ook écht bruikbaar is. 

"Het sterkste punt van Kamer8cht? Het bedenken en uitvoeren van pakkende visuele concepten.”

Paul Thomassen, Managing Partner van Meeer

“Voor de projectgroep Droommoeders is het belangrijk dat de methodiek op een duidelijke en aantrekkelijke manier vastgelegd is in het handboek, zodat het gedachtegoed op de juiste manier overgebracht kan worden. Wij hebben de inhoud zelf geschreven, maar Kamer8cht heeft ervoor gezorgd dat het een mooi document is geworden. We zijn heel tevreden over de vormgeving, de prettig leesbare pagina’s en de rustige en frisse uitstraling van het boekwerk. De bestuurders van de coöperatie Droomfabriek gaven aan positief verrast te zijn met het resultaat.”

“De samenwerking met Kamer8cht verliep soepel. Ik ben erg te spreken over de snelheid en alertheid van het communicatiebureau. Dankzij de korte lijnen en goede afspraken zijn we in een korte tijd tot mooie resultaten gekomen. Maar het sterkste punt van Kamer8cht is toch wel het bedenken en uitvoeren van pakkende visuele concepten. De manier waarop Kamer8cht het gedachtegoed van Droommoeders heeft omgezet in een mooi en helder visueel concept, vind ik heel bijzonder.”