Toggle

Fibrant / 1 minuut bepaalt jouw toekomst

Fibrant / 1 minuut bepaalt jouw toekomst

De opdrachtgever 

Fibrant produceert hoogwaardige materialen voor de wereldwijde auto-, textiel- en agrarische industrie. Sinds november 2018 is Fibrant onderdeel van Highsun Group uit China. In Nederland werken ruim 330 medewerkers op het hoofdkantoor in Urmond en op de Chemelot-site in Geleen. 

 

Voor een bedrijf in de chemische industrie is veilig werken absolute topprioriteit. Een van de manieren om de veiligheid te waarborgen is de LMRA (Laatste-Minuut Risico Analyse). Dit is een standaard veiligheidsprocedure die Fibrant-medewerkers uitvoeren voordat ze met hun werkzaamheden beginnen.

Fibrant wil de LMRA opnieuw onder de aandacht brengen van de plantmedewerkers. Naast bewustwording is vooral activatie een belangrijk doel: ervoor zorgen dat iedereen de LMRA uitvoert én dat op de juiste manier doet.

Fibrant / 1 minuut bepaalt jouw toekomst

De oplossing 

Juist in een fabrieksomgeving boordevol machines en pijpleidingen is het van belang om op te vallen. Een standaard mededelende poster met instructies volstaat niet. We ontwikkelen een opvallende interne bewustwordingscampagne en activatiecampagne rond de LMRA. Met een knallende beeldtaal en korte duidelijke teksten in blow-ups en flyers benadrukken we dat die ene minuut je toekomst bepaalt.

 

Als dragend thema bedenken we ‘Ik werk veilig of ik werk niet!’. Dit heeft voldoende zeggingskracht om langere tijd als kapstok te dienen voor interne veiligheidscampagnes. Zo werkt Fibrant in één vloeiende beweging aan safety en internal branding. 

"Campagne Kamer8cht de kers op de taart"

Nicole Schröder, Communications Officer Fibrant

"Een LMRA oftewel Laatste Minuut Risico Analyse is een korte risicobeoordeling die je uitvoert voor aanvang van je werkzaamheden op de werkplek."

"In 2019 gingen een twintigtal ambassadeurs bij Fibrant van start om het LMRA-traject te verbeteren. Een LMRA is namelijk meer dan alleen maar een handtekening zetten op een controlelijstje. We doen dit om daadwerkelijk een verschil te maken met betrekking tot onze SHE-cultuur, maar ook omdat we aandacht hebben voor elkaar."

"Samen met Kamer8cht ontwikkelden we een interne campagne om de bewustwording te vergroten en een gedragsverandering te bewerkstelligen."

"Over de samenwerking zijn we zeer enthousiast. Wij de organisatie en Kamer8cht de creativiteit. Ze kwamen met een opvallend campagnebeeld dat totaal afweek van onze huisstijl. De spreekwoordelijke kers op de taart van ons project. Centraal hierin staat de slogan “Ik werk veilig of ik werk niet”. Dat is precies de stelligheid die we willen uitdragen. Door een van onze eigen operators als boegbeeld te nemen, kreeg de campagne extra geloofwaardigheid en zeggingskracht. The Fibrant way!"

"De bewustwordingscampagne heeft de beoogde impact: volop awareness en collega’s en contractors die serieus bezig zijn met de LMRA. Goed voorbeeld doet volgen want het project ‘Samen bewust veilig’ gaat nu, met onder andere de bevindingen van Fibrant, ook een verbeterslag maken op de Chemelot-site."

"Als ik in de toekomst weer een creatieve partner zoek? Dan weet ik waar ik moet zijn."