Toggle

Gemeente Stein / Iedereen zijn eigen slogan

Gemeente Stein / Iedereen zijn eigen slogan

De opdrachtgever 

Stein is een Limburgse gemeente van ongeveer 25.000 inwoners, gelegen tussen de Maas enerzijds en de A2 anderzijds. De gemeente heeft drie belangrijke troeven: bedrijvigheid, menselijke maat (sterke gemeenschapszin) en de prachtige natuurlijke omgeving in de Maasvallei.

De uitdaging  

De gemeente Stein heeft bewoners, bedrijven en bezoekers heel wat te bieden. Ze communiceert daar ook volop over, maar de consistentie ontbreekt. Talloze verschillende slogans, beeldmerken en logo’s dragen samen niet bij aan één duidelijke profilering van Stein. Op zoek naar een onderscheidende positionering en visuele identiteit schrijft de gemeente een pitch uit. Wij winnen de pitch en zijn inmiddels alweer enkele jaren de creatieve partner van de gemeente.  

Gemeente Stein / Iedereen zijn eigen slogan

De oplossing 

We bedenken niet de zoveelste gemeentelijke slogan, maar een dynamisch tekstconcept rond het centrale thema ‘Dat maakt Stein voor mij’. Wát dat is, kan iedereen vervolgens zelf invullen. Op deze manier maken we de verschuiving van locatiebranding naar community building: iedereen kan zich de gemeentelijke slogan eigen maken en zo het veelzijdige karakter van Stein neerzetten. Tegelijkertijd vindt alles binnen een herkenbare nieuwe huisstijl plaats, zodat de afzonderlijke boodschappen elkaar voortaan allemaal versterken.  

 

Met de nieuwe gemeentelijke identiteit als uitgangspunt zijn we er trots op dat we de vaste communicatiepartner van de gemeente Stein zijn geworden. We ondersteunen bij strategische vraagstukken rond wonen, samenleven, ondernemen en natuur, maar ontwikkelen ook hands-on uitingen, van de gemeentegids tot social media campagne gericht op jongeren om zich in te schrijven als woningzoekende.

De meest uiteenlopende communicatie-uitdagingen, dat maakt Stein voor mij de ideale klant.

"Met de totaalservice van Kamer8cht heb je helemaal geen groter communicatiebureau nodig"

Mirian Mommers, Strategisch communicatieadviseur Gemeente Stein

"Als ik Kamer8cht bel, begin ik het gesprek vaak met “Hé collega!”. Dat zegt eigenlijk alles over de manier waarop we samenwerken. Dan bedoel ik niet alleen het informele contact, maar ook de mate van betrokkenheid. Het is een relatief compact bureau, dat is prettig, en tegelijkertijd bieden ze de service die je eigenlijk alleen van een groter communicatiebureau verwacht."

"Voor ons is het belangrijk dat een bureau mee kan in de typische gemeentelijke dynamiek. Sommige projecten gaan maandenlang ‘on hold’, terwijl er ook situaties zijn waarbij je direct moet inspringen. Dan moet er letterlijk iets morgen de deur uit. Tot nu toe is Kamer8cht erin geslaagd om aan al onze vragen te voldoen. Dat geeft mij het gevoel dat ik gerust alles aan hen kan toevertrouwen. Doe mij meer van zulke collega’s!"