Toggle

Provincie Limburg / KrapteKansen 2022

Provincie Limburg / KrapteKansen 2022

De opdrachtgever 

Talent is cruciaal voor de Limburgse economie. Daarom is het onderwijs- en arbeidsmarktbeleid onderdeel van het ‘missie gedreven economisch beleidskader’ van de provincie. Verantwoordelijk is gedeputeerde Stefan Satijn met de portefeuille Economie, Grondbedrijf en Onderwijs. De provincie brengt jaarlijks de nieuwsbrief Provinciaal Arbeidsmarktbeleid uit waarin de actuele ontwikkelingen worden geschetst.

De uitdaging 

De arbeidsmarkt in Nederland, de Euregio en Limburg staat onder grote druk. Vraag en aanbod is in vele sectoren niet met elkaar in overeenstemming. Vacatures staan steeds langer open en het werkeloosheidscijfer was nog nooit zo laag. Dat betekent werk aan de winkel voor onderwijs en arbeidsmarkt. Want de arbeidsmarkt van 2030-2035 begint vandaag. Om dit te benadrukken maar ook om de kracht van de Limburgse arbeidsmarkt te profileren organiseert de provincie een congres. Enerzijds om marktpartijen en de strategische HRM’ers en P&O’ers bij elkaar te brengen en anderzijds een aantal actuele thema’s te adresseren. Het congres heeft een festival-achtig karakter met twee plenaire sessies en 12 break-out sessies.  Aan Kamer8cht de opdracht om dit congres bij de juiste doelgroepen onder de aandacht te brengen met als doel 350 – 400 deelnemers. 

Provincie Limburg / KrapteKansen 2022

De oplossing 

Het in de markt zetten van een dergelijk congres bestaat in onze visie uit een meerledige aanpak. Startpunt is een juiste positionering met daarbij behorende naam en pay off, vertaald naar een kenmerkende onderscheidende communicatiestijl. En vervolgens een doelgroepgerichte uitwerking van middelen te maken.

Als eerste bedachten we de naam: ‘KrapteKansen’ met als ondertitel ‘winnen in een uitdagende arbeidsmarkt’. In de naam zit een dubbele lading met een positieve toekomstgerichte connotatie. Daarbij bedachten we ook een positief beeld van ‘karakters’ die herkenbaar zijn met de juiste uitstraling. Het is een metafoor voor functies die nog niet ingevuld zijn. De kleurstelling is afgeleid van de huisstijlkeuren van de provincie evenals het gebruik van de typografie. Daardoor ontstaat er een onvervreemdbare link met de provincie als organisator van dit evenement.

 

Central draai- en ankerpunt in de communicatie werd:
www.kraptekansen.nl waaraan gekoppeld het LinkedIn-kanaal van de provincie en de app Yellenge. Het communicatietraject werd ondersteund door nieuwsbrieven waarbij content ook werd gebruikt door de diverse partners als: MKB Limburg, Open Universiteit, TNO, LWV, Brightlands, Leo Loopbaan en Driessen Groep. De Yellenge app speelde daarbij ook een belangrijke rol. Hiermee konden partners zelf hun content uploaden. De app wordt door de deelnemers gedownload en daarin kan iedereen een zijn eigen programma samen stellen. Ook het stellen van vragen of het deelnemen aan peilingen tijdens het event is op die manier gefaciliteerd. Voor de dag zelf stelden we ook nog de narrowcasting samen.

Het evenement werd uiteindelijk door zo’n 360 deelnemers bezocht die naast een sterk inhoudelijk programma ook volop netwerkmogelijkheden kregen en inspiratie om nieuwe stappen te zetten naar de arbeidsmarkt van morgen.