Toggle

Provincie Limburg / Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg

Provincie Limburg / Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg

De opdrachtgever 

Provincie Limburg en de aangesloten Zuid-Limburgse gemeenten stelden in 2015 de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg vast. De woningbouw werd – met het oog op voorspelde krimpscenario’s – aan strikte regels onderworpen om leegstaande huizen te voorkomen. Er ligt momenteel echter veel druk om de woningmarkt, onder andere door migratie en een constant veranderende bevolkingssamenstelling. Er is een grote behoefte aan bepaalde soorten woningen (bijvoorbeeld woningen voor ouderen en starters) en die behoefte verschilt per regio of woongebied. Daarom kwamen de provincie en gemeenten in 2020 overeen om het beleid (tijdelijk) aan te passen. Er wordt meer ruimte geboden voor passende woningbouw en er zijn minder sloop- en financiële compensatieregelingen. Dit alles valt onder het project: ‘Ruim baan voor de goede bouwplannen 2021’. 

De uitdaging 

Aan Kamer8cht de opdracht om een informatiefilmpje te maken voor raadsleden in de gemeenten en voor burgers en beleggers die rondlopen met bouwplannen. Een kolfje naar de hand van Kamer8cht: afpellen om tot de essentie te komen is van belang, en wij schuwen niet voor een uitdaging. En een uitdaging is het, want de video mag niet langer dan twee en een halve minuut zijn en moet tegelijkertijd de belangrijkste informatie bevatten. 

Provincie Limburg / Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg

De oplossing 

Het resultaat? Een script van twee minuten en twintig seconden, met daarin: wie, wat, waar, wanneer en hoe, inclusief de drie belangrijkste criteria. Om de kijker meteen van meer informatie te voorzien, hebben we een slimme koppeling naar de website www.goedewoningbouwplannenzuidlimburg.nl gemaakt, waarin de regels globaal worden uitgelegd met een FAQ-overzicht. 

 

Het script wordt ingesproken door Tom Jessen, de bijpassende illustraties zijn speciaal voor dit doeleinde gecreëerd en de complete animatie is met effecten op basis van de geluidstape gemaakt. Het complete project werd in drie weken uitgevoerd en opgeleverd. We kunnen wel stellen dat de opdrachtgever dik tevreden is met het resultaat.