Toggle

Toekomstvisie Ondernemend Wyck

Toekomstvisie Ondernemend Wyck

De opdrachtgever 

Ondernemend Wyck is de belangenvereniging van ondernemers in het Maastrichtse stadsdeel Wyck, ontstaan vanuit een gezamenlijk belang en een behoefte aan verbinding op lokaal niveau. Via Ondernemend Wyck zijn nu zo’n 125 retailers, dienstverleners en horecaondernemers met elkaar verbonden. Zij werken samen voor de collectieve belangen van Wyckse ondernemers en zetten zich in voor onder andere goede bereikbaarheid, mobiliteit, infrastructuur, aantrekkelijke inrichting van de openbare ruimte en nieuwe initiatieven. Met respect voor de bestaande wijk bouwt Ondernemend Wyck samen met bewoners, pandeigenaren en Gemeente Maastricht aan een vitale, veilige en authentieke wijk met bovenal een gezond economisch klimaat – nu én in de toekomst.

De uitdaging 

Ondernemend Wyck richt zijn blik namelijk vooruit. In 2021 stelde de belangenvereniging een duidelijke toekomstvisie op die vooruitkijkt naar de komende vijf tot tien jaar. Aan Kamer8cht de opdracht om deze visie om te zetten in een tastbare doorkijk naar de toekomst, waarin de lezer een tekstueel en visueel bezoekje brengt aan het Wyck van 2030. Stakeholders als Gemeente Maastricht, raadsleden, Provincie Limburg, de pers en andere ondernemersverenigingen krijgen via een rapport in magazine-stijl inzicht in en zicht op de actiepunten die voor Ondernemend Wyck in de komende jaren centraal staan. Het rapport laat zien wat de vereniging wil ondernemen om ervoor te zorgen dat hun Wyck ook dan blijft wat het in de loop der jaren geworden is: een uniek en graag bezocht stukje van Maastricht.

Toekomstvisie Ondernemend Wyck

De oplossing 

Om het rapport toegankelijk te maken, hebben we een magazine ontwikkeld waarin we het rapport gegoten hebben. In dit magazine hebben we de huisstijl van Ondernemend Wyck gecombineerd met typografie, een gebalanceerde verhouding van beeld en tekst en functioneel gebruik van witruimten. Een dynamisch zakelijke vormgeving neemt de lezer mee in de ideeën van de belangenvereniging.

 

Maar een toekomstvisie wordt pas echt levendig als er beeld bij is. Daarom legden we foto’s van nu naast foto’s van de toekomst. Middels beeldmanipulatie projecteerden we de toekomstvisie van Ondernemend Wyck op bestaande foto’s van de huidige situatie voor een realistisch ‘voor en na’. Zo worden de doorkijkjes naar de openbare ruimte in 2030 tastbaar en levensecht, en krijgen stakeholders een helder beeld van het Wyck van de toekomst. Daardoor bieden deze foto’s een mooi argument tijdens discussies met overheidsinstanties bij het realiseren van toekomstvisie van Ondernemend Wyck.