Toggle
20 november 2020 / Blog

Op het verkeerde been

Geschreven door Siri Hellenbrand

Zoals het beroemde design duo Rudy VanderLans en Zuzana Licko (ontwerpburo Emigré) het ooit zo mooi verwoordde,“Design is a good idea”. Deze quote omschrijft precies waar een goed ontwerp aan moet voldoen. Is het een goed en logisch uitgewerkt idee, dan komt de boodschap eenduidig binnen bij de ontvanger. Er is maar één interpretatie mogelijk. Een slecht idee/design kan je daarentegen op het verkeerde been zetten. De boodschap komt verkeerd of zelfs helemaal niet over. Bij het maken van een ontwerp houd je rekening met de psychologie van de ontvanger. Factoren als boodschap, compositie, rangorde van elementen, kleurgebruik, leesbaarheid zijn hierbij van invloed. Het is dus best wel complex om een goede balans te vinden want voor je het weet sla je de plank faliekant mis.

The Butterfly Ballot

Tijdens de presentiele verkiezingen van 2000 in de Verenigde Staten had het design van een stembiljet, de “Butterfly Ballot” een enorme politieke impact op het verdere verloop van de verkiezingen. In Palm Beach county (Florida), waar dit “Butterfly Ballot” concept werd ingezet, vond een nek aan nek race plaats tussen democraat Al Gore en republikein George W. Bush. Door het onlogisch design van het stembiljet werden met name oudere mensen op het verkeerde been gezet. Het niet correct uitlijnen van de stemvakjes aan de kandidaten was hier de oorzaak van. Met als resultaat een andere verkiezingsuitslag. De stemmen die naar Al Gore hadden moeten gaan kwamen veelvuldig terecht bij de conservatief Pat Buchanan (o.a. beschuldigd van antisemitisme). Mede door het wegsnoepen van ‘Al Gore stemmen’ door Pat Buchanan werd George W. Bush even later uitgeroepen tot 43e president van de Verenigde Staten.

"Het is dus best wel complex om een goede balans te vinden..."
Siri Hellenbrand

The Ropest font

We snappen helemaal dat dit lettertype een touw moet voorstellen en dat de naam naar touw verwijst. Maar de ligatuur tussen de 'o' en de 'p' zorgt ervoor dat de 'o' zo veel op een 'a' lijkt dat we het niet kunnen laten om er een ander woord in te zien, in dit geval Rapest.

Wat is jouw favoriete kleur?

Als je een boodschap wilt communiceren dan is het van groots belang dat dit niet op de verkeerde manier gelezen/geinterpreteerd kan worden. Op deze tote bag gaan de letters g en l een desastreuse combinatie aan. Is het nou Hitter, Glitter of Hitler?

Op zoek naar een strategische partner?
We horen graag of we jou kunnen helpen.

Neem hier contact met ons op!